Pracoviště - Ústav vinohradnictví a vinařstvíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

556     Ústav vinohradnictví a vinařství
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz
Telefon: +420 519 367 250Fax: -- neuveden --E-mail: luksova@zf.mendelu.cz
Vedoucí: doc. Ing. Mojmír Baroň, Ph.D.
Sekretariát: Stanislava Lukšová