Pracoviště - Oddělení projektového řízeníHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Oddělení projektového řízení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --