Pracoviská - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefón: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368E-mail: petrak@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát: Petra Knoppová