Pracoviště - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefon: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368
Sekretariát: Petra Knoppová
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat