Pracoviště - Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

227     Ústav zemědělské, potravinářské a environmentální techniky
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Telefon: +420 545 132 307
Fax: +420 545 132 368
Vedoucí: prof. Ing. Jan Mareček, DrSc., dr. h. c.
Sekretariát: Petra Knoppová