Departments - Faculty of Regional Development and International StudiesHelp


All the displayed information about employees is managed by the Personnel Section (HR module of the SAP economic system is a generator of the data). Department information is set by the system integrators at the relevant faculty or department.

DOFRDIS|DRBE|DSS|DTS|DENR|DRD|DL

391     Deans Office of the Faculty of Regional Development and International Studies
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Phone: +420 545 136 306Fax: -- not known --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Head of department: Ing. Lenka Šmidrová, Ing. Martin Čada
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam publikacítisk
StaffSupervised coursesTelephone directoryPublicationsPublications brochure


311     Department of Regional and Business Economics
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urpe.frrms.mendelu.cz
Phone: +420 545 136 401Fax: -- not known --E-mail: urpe.frrms@mendelu.cz
Head of department: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


          Oddělení projektového řízení
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Secretariat: -- not known --

          Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: -- not known --
Head of department: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Secretariat: -- not known --

312     Department of Social Studies
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Phone: +420 545 136 323Fax: -- not known --E-mail: usr.frrms@mendelu.cz
Head of department: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


314     Department of Territorial Studies
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uts.frrms.mendelu.cz
Phone: +420 545 136 401Fax: -- not known --E-mail: uts.frrms@mendelu.cz
Head of department: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


315     Department of Environmentalistics and Natural Resources
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uepz.frrms.mendelu.cz
Phone: -- not known --Fax: -- not known --E-mail: uepz.frrms@mendelu.cz
Head of department: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


316     Department of Regional Development
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urrvs.frrms.mendelu.cz
Phone: +420 545 136 328Fax: -- not known --E-mail: urrvs.frrms@mendelu.cz
Head of department: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered


317     Department of Languages
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://ujks.frrms.mendelu.cz
Phone: +420 545 136 328Fax: -- not known --E-mail: jazyky@mendelu.cz
Head of department: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Secretariat: -- not known --
seznam zaměstnancůgarantované předmětytelefonní seznamseznam projektůseznam publikacítisk.podprojekty
StaffSupervised coursesTelephone directoryProjectsPublicationsPublications brochureFinal thesesSummary of topics offered