Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

MENDELU|AF|LDF|PEF|ZF|FRRMS|ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefón:+420 545 131 111
Fax:+420 545 211 128
  
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témUčebneInformácie o univerzite

  

Agronomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefón:+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
  
Dekan:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajomníčka:Ing. Jacqueline Vochozková
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

  

Lesnická a dřevařská fakulta
Dekanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefón:+420 545 134 001
  
Dekan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajomník:Ing. Petr Pernica
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

  

Provozně ekonomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:info@pef.mendelu.cz
Telefón:+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
  
Dekan:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajomník:Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

  

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:http://www.zf.mendelu.cz
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefón:+420 519 367 211
  
Dekanka:doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajomníčka:Ing. Eva Spěváková
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Dekanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:info.frrms@mendelu.cz
Telefón:+420 545 136 306
  
Dekan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajomník:Ing. Martin Čada
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov

  

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefón:+420 545 135 006
  
Riaditeľ:Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajomník:Bc. Martin Brandstätter, DiS.
  
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenieTelefónny zoznamProjekty
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných témBrožúra Katalóg predmetov