Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

MENDELU
|
AF
|
|PEF
|
ZF|FRRMS
|
ICV

Agronomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:
Telefón:
+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
  
Dekan:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajomníčka:
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáZamestnanciOrgány
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra Katalóg predmetov

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Dekanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefón:
+420 545 134 001
 
 
Dekan:
Tajomník:
Ing. Petr Pernica