PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|AF
|
|
PEF
|
|
FRRMS
|

MENDELU
af
Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
pefProvozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
info@pef.mendelu.cz
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:
Tajemnice:
 
 

 
 

frrms
icv