PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

|AF
|
LDF
|
|
||ICV

MENDELUMendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 
 
 

af
Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:
agro@mendelu.cz
Telefon:+420 545 133 001
Fax:+420 545 212 044
 
 
Děkan:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
pefProvozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
info@pef.mendelu.cz
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
  
  

Zahradnická fakulta
frrms
icvInstitut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:czv@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 135 006
 
 
Ředitel:
Tajemník: