Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU||LDF|PEF||FRRMS|

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
OrgányKontaktní oddělení
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Učebny
Informace o univerzitě
Brožura publikacíZávěrečné práceInformace o univerzitě

 
 

Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajemník:Ing. Jaroslav Pakosta, LL.M.
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefon:
+420 519 367 211
 
 
Děkanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice: