Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU||
|
PEF|ZF||

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
OrgányKontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěOrgányProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných tématUčebny
Informace o univerzitě
PublikacePřehled vypsaných tématUčebny

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:info.ldf@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 134 001
  
Děkan:
Tajemník:
Ing. Petr Pernica
 
 

 
 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:
Tajemník:
Ing. Martin Čada