Pracoviská - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFRRMS|ÚRPE|ÚSS|ÚTS|ÚEPZ|ÚRR|ÚJKS

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefón: +420 545 136 306Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Martin Čada
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


311     Ústav regionální a podnikové ekonomiky
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urpe.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 401Fax: -- neuvedené --E-mail: urpe.frrms@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


          Oddělení projektového řízení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 323Fax: -- neuvedené --E-mail: usr.frrms@mendelu.cz
Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uts.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 401Fax: -- neuvedené --E-mail: uts.frrms@mendelu.cz
Vedúci: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uepz.frrms.mendelu.cz
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: uepz.frrms@mendelu.cz
Vedúci: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


316     Ústav regionálního rozvoje
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urrvs.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 328Fax: -- neuvedené --E-mail: urrvs.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://ujks.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 328Fax: -- neuvedené --E-mail: jazyky@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém