Pracoviská - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

DFRRMS|ÚRPE|ÚSS|ÚDAS|ÚTS|ÚEPZ|ÚRRVS|ÚJKS|ÚPŘ

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefón: +420 545 136 306Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Jana Sedláková
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikácií


311     Ústav regionální a podnikové ekonomiky
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urpe.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 401Fax: -- neuvedené --E-mail: urpe.frrms@mendelu.cz
Vedúci: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 323Fax: -- neuvedené --E-mail: usr.frrms@mendelu.cz
Vedúci: PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


313     Ústav demografie a aplikované statistiky
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://udas.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 401Fax: -- neuvedené --E-mail: udas.frrms@mendelu.cz
Vedúci: PhDr. Dana Hübelová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
Garantované predmetyProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uts.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 401Fax: -- neuvedené --E-mail: uts.frrms@mendelu.cz
Vedúci: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uepz.frrms.mendelu.cz
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: uepz.frrms@mendelu.cz
Vedúci: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


316     Ústav regionálního rozvoje a veřejné správy
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urrvs.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 328Fax: -- neuvedené --E-mail: urrvs.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://ujks.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 328Fax: -- neuvedené --E-mail: jazyky@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


318     Ústav projektového řízení
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://projektovy-management.frrms.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 136 332Fax: -- neuvedené --E-mail: upr.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Radka Redlichová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém