Pracoviská - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
ÚRPE
|
||ÚEPZ
|
ÚRR|

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 306Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Oddělení projektového řízení
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

          
Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Sekretariát: -- neuvedené --

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 323
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Sekretariát: -- neuvedené --


314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 401
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --


315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

316     Ústav regionálního rozvoje
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 328
Fax: -- neuvedené --E-mail: urrvs.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 328
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --