Pracoviská - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
|
|
|
|ÚJKS

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefón: +420 545 136 306
Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Lenka Šmidrová, Ing. Martin Čada
Sekretariát: -- neuvedené --

          Oddělení projektového řízení
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

          Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefón: -- neuvedené --Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 323
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uts.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 401
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uepz.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --

316     Ústav regionálního rozvoje
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 328
Fax: -- neuvedené --E-mail: urrvs.frrms@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --


317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 328Fax: -- neuvedené --E-mail: jazyky@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --