Pracoviště - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DFRRMS|||
|
|ÚRR
|

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefon: +420 545 136 306Fax: -- neuveden --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Lenka Šmidrová, Ing. Martin Čada
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznamseznam publikací
Zaměstnanci


          
Oddělení projektového řízení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

          
Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 323
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 401
Fax: -- neuveden --
E-mail: uts.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --


316     Ústav regionálního rozvoje
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 328
Fax: -- neuveden --
E-mail: urrvs.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 328
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --