Pracoviště - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DFRRMS|ÚRPE|ÚSS|ÚDAS|ÚTS|ÚEPZ|ÚRR|ÚJKS|ÚPŘ

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefon: +420 545 136 306Fax: -- neuveden --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Martin Čada
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamPublikaceBrožura publikací
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamPublikaceBrožura publikací


311     Ústav regionální a podnikové ekonomiky
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urpe.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 401Fax: -- neuveden --E-mail: urpe.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: prof. Ing. Iva Živělová, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 323Fax: -- neuveden --E-mail: usr.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LL.M.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


313     Ústav demografie a aplikované statistiky
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://udas.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 401Fax: -- neuveden --E-mail: udas.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Garantované předměty	ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
Garantované předměty ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uts.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 401Fax: -- neuveden --E-mail: uts.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uepz.frrms.mendelu.cz
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: uepz.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: doc. RNDr. Aleš Ruda, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


316     Ústav regionálního rozvoje
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urrvs.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 328Fax: -- neuveden --E-mail: urrvs.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://ujks.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 328Fax: -- neuveden --E-mail: jazyky@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
ZaměstnanciGarantované předměty	Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat


318     Ústav projektového řízení
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://projektovy-management.frrms.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 136 332Fax: -- neuveden --E-mail: upr.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
Garantované předměty	ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat
Garantované předměty ProjektyPublikaceBrožura publikacíZávěrečné prácePřehled vypsaných témat