Pracoviště - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

||ÚSS||ÚEPZ||

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 306
Fax: -- neuveden --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --

          
Oddělení projektového řízení
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

          Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 323Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Sekretariát: -- neuveden --

314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uts.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 401
Fax: -- neuveden --E-mail: uts.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --


316     Ústav regionálního rozvoje
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urrvs.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 328
Fax: -- neuveden --
E-mail: urrvs.frrms@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --


317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 328
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --