Pracoviště - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

||
|
ÚTS
|
ÚEPZ|ÚRR|ÚJKS

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefon: +420 545 136 306
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Lenka Šmidrová, Ing. Martin Čada
Sekretariát: -- neuveden --

          
Oddělení projektového řízení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

          Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 323
Fax: -- neuveden --E-mail: usr.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Sekretariát: -- neuveden --


315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uepz.frrms.mendelu.cz
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: uepz.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

317     Ústav jazykových a kulturních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 328
Fax: -- neuveden --
E-mail: jazyky@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. Pavel Reich, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Garantované předměty
Telefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné prácePřehled vypsaných témat
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamProjektyPublikaceBrožura publikacíPřehled vypsaných témat