Pracoviště - Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studiíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

DFRRMS
|
ÚRPE
|
|ÚTS
|
|
|ÚJKS

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefon: +420 545 136 306Fax: -- neuveden --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Lenka Šmidrová, Ing. Martin Čada
Sekretariát: -- neuveden --
telefonní seznamseznam publikací
Telefonní seznamBrožura publikací


          
Oddělení projektového řízení
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Jaroslava Rajchlová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

          
Oddělení zemědělské ekonomiky a politiky
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Ing. Věra Bečvářová, CSc.
Sekretariát: -- neuveden --

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 323
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznamseznam projektůtiskpodprojekty
ZaměstnanciGarantované předměty Telefonní seznamBrožura publikací


314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 401
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

316     Ústav regionálního rozvoje
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urrvs.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 328
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --