Pracoviště - Oddělení vnějších vztahůHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Oddělení vnějších vztahů
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Romana Jalůvková
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
ZaměstnanciTelefonní seznam