Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
AF|
|
PEF||
|

Agronomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefón:+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Dekan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajomníčka:
Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
Dekanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:
info@zf.mendelu.cz
Telefón:
+420 519 367 211
  
Dekanka:
Tajomníčka:Ing. Eva Spěváková
 
 
PracoviskáZamestnanci
Orgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
ZamestnanciKontaktné oddelenieProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém