PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|
|
|PEF
|
|
FRRMS|

MENDELUMendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.mendelu.cz
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:
 
 
 
 

af
Lesnická a dřevařská fakultaLesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:+420 545 134 001
 
 
Děkan:prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajemník:
 
 
 
 

pefProvozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.
Tajemník:
  
seznam zaměstnancůStudijní oddělenítelefonní seznam
ZaměstnanciOrgányTelefonní seznam
seznam publikacítisktisk
PublikaceBrožura publikacíBrožura Katalog předmětů

 
 

Zahradnická fakulta
frrms
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:
info.frrms@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 136 306
  
Děkan:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:
 
 
seznam zaměstnancůtelefonní seznam
Pracoviště
seznam publikacítisk.podprojekty
PublikaceBrožura publikacíBrožura Katalog předmětů

 
 

icv