Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|AF|LDF
|
||
|
ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:
Prorektor:
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:
info@zf.mendelu.cz
Telefon:
+420 519 367 211
  
Děkanka:
Tajemnice:Ing. Eva Spěváková
  
  

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 135 006
 
 
Ředitel:Mgr. Petr Adamec, Ph.D.
Tajemník: