Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|AF|LDF|PEF
|
|
FRRMS
|
ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka:
Prorektor pro tvůrčí činnost:
prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
 
 

 
 

Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:Ing. Jacqueline Vochozková
 
 

 
 

Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 
 
 

Zahradnická fakulta
Děkanát: Valtická 337, 69144 Lednice

Web:
E-mail:info@zf.mendelu.cz
Telefon:
+420 519 367 211
  
Děkanka:
doc. Dr. Ing. Alena Salašová
Tajemnice:
  
 
 

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:info.frrms@mendelu.cz
Telefon:+420 545 136 306
 
 
Děkan:Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:
 
 
 
 

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 135 006
  
Ředitel:
Tajemník:Bc. Martin Brandstätter, DiS.
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
PracovištěKontaktní odděleníProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce