Pracoviská - Institut celoživotního vzdělávání


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|OSV|ODOV|OVS|OEI|PPC

791     Kancelář ředitele
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/
Telefón: +420 545 135 234Fax: -- neuvedené --E-mail: czv@mendelu.cz
Vedúci: Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné práce


711     Oddělení sociálních věd
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/osv
Telefón: +420 545 135 225Fax: -- neuvedené --E-mail: simane@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


712     Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/czv
Telefón: +420 545 135 207Fax: -- neuvedené --E-mail: odov.icv@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Šárka Moravcová
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


713     Oddělení vzdělávání seniorů
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/u3v
Telefón: +420 545 135 204Fax: -- neuvedené --E-mail: u3v.icv@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií


714     Oddelenie expertného inžinierstva
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://www.icv.mendelu.cz/cz/institut/oddel_vysko_ustavu/expert
Telefón: +420 545 135 231Fax: -- neuvedené --E-mail: expert.icv@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém


771     Poradenské a profesní centrum
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/poradenske-a-profesni-centrum
Telefón: +420 545 135 227Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikácií