Pracoviště - Institut celoživotního vzdělávání


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
|
ODOV
|
|
OEI
|
PPC

791     Kancelář ředitele
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 135 234
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Sekretariát: -- neuveden --

711     Oddělení sociálních věd
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/osv
Telefon: +420 545 135 225Fax: -- neuveden --E-mail: simane@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --


712     Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 207
Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

713     Oddělení vzdělávání seniorů
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 204, +420 602 556 110
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
Zaměstnanci
Telefonní seznam
Projekty
Publikace
Brožura publikací
ZaměstnanciPublikaceBrožura publikací


714     Oddělení expertního inženýrství
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://www.icv.mendelu.cz/cz/institut/oddel_vysko_ustavu/expert
Telefon: +420 545 135 231Fax: -- neuveden --E-mail: expert.icv@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

771     Poradenské a profesní centrum
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 227
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --