Pracoviště - Institut celoživotního vzdělávání


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

|
|
|
OVS
|
|

791     Kancelář ředitele
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/
Telefon: +420 545 135 234Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Sekretariát: -- neuveden --

711     Oddělení sociálních věd
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 225Fax: -- neuveden --E-mail: simane@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

712     Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 207Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Ing. Šárka Moravcová
Sekretariát: -- neuveden --

713     Oddělení vzdělávání seniorů
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 204, +420 602 556 110Fax: -- neuveden --E-mail: u3v.icv@mendelu.cz
Vedoucí: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --

771     Poradenské a profesní centrum
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/poradenske-a-profesni-centrum
Telefon: +420 545 135 227
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Sekretariát: -- neuveden --