Pracoviská - Institut celoživotního vzdělávání


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

|
|
ODOV
|
OVS
|
|

791     Kancelář ředitele
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 234
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Bc. Martin Brandstätter, DiS.
Sekretariát: -- neuvedené --

711     Oddělení sociálních věd
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/osv
Telefón: +420 545 135 225
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. et Mgr. Michal Šimáně, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --


712     Oddělení dalšího odborného vzdělávání
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://icv.mendelu.cz/czv
Telefón: +420 545 135 207
Fax: -- neuvedené --
Vedúci: Ing. Šárka Moravcová
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Telefónny zoznamProjektyPublikácie


713     Oddělení vzdělávání seniorů
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 204, +420 602 556 110Fax: -- neuvedené --E-mail: u3v.icv@mendelu.cz
Vedúci: Mgr. et Mgr. Lenka Kamanová, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
ProjektyPublikácieBrožúra publikácií
ZamestnanciProjektyBrožúra publikácií


714     Oddelenie expertného inžinierstva
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://www.icv.mendelu.cz/cz/institut/oddel_vysko_ustavu/expert
Telefón: +420 545 135 231
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --

771     Poradenské a profesní centrum
Zemědělská 5, 61300 Brno
Telefón: +420 545 135 227
Fax: -- neuvedené --
E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: Mgr. Alena Krejčí, DiS.
Sekretariát: -- neuvedené --