Pracoviská - Ústav agrosystémů a bioklimatologie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

217     Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Telefón: +420 545 133 083
Fax: +420 545 133 083E-mail: zalud@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --