Pracoviště - Ústav agrosystémů a bioklimatologieHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

217     Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/217
Telefon: +420 545 133 083
Fax: +420 545 133 083
Vedoucí: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --