Pracoviská - Ústav agrosystémů a bioklimatologie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

217     Ústav agrosystémů a bioklimatologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - budova A
Web: http://af.mendelu.cz/217
Telefón: +420 545 133 083Fax: +420 545 133 083
Vedúci: prof. Ing. Zdeněk Žalud, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmety
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém