Pracoviská - Oddělení ICT a technické podpory


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

Oddělení ICT a technické podpory
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole) - bud. B - přízemí
Telefón: +420 545 134 047Fax: -- neuvedené --E-mail: -- neuvedené --
Vedúci: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciTelefónny zoznam
ZamestnanciTelefónny zoznam