Pracoviště - Oddělení správy a údržbyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

BOZP||RFM|RSB

Referát bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP)
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 114
Fax: +420 545 135 114
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --


Referát ochrany majetku
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Referát podpory služeb
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --

Referát správy budov
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
E-mail: -- neuveden --
Vedoucí: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --