Pracoviská - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

429     Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Web: http://uhulag.mendelu.cz
Telefón: +420 545 134 015
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ostrizek@mendelu.cz
Vedúci: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Sekretariát: Ilona Ostřížková