Pracoviště - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatikyHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

429     Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 015
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D.
Sekretariát: Ilona Ostřížková