Pracoviště - Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

429     Ústav hospodářské úpravy lesů a aplikované geoinformatiky
Zemědělská 3, 61300 Brno (Černá Pole)
Telefon: +420 545 134 015
Fax: -- neuveden --
E-mail: ostrizek@mendelu.cz
Sekretariát: Ilona Ostřížková