Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|
LDF|
|
ZF|FRRMS|ICV

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:info@mendelu.cz
Telefón:+420 545 131 111
Fax:+420 545 211 128
  
Rektorka:
Prorektor:
Prorektor:
prof. Ing. Radim Farana, CSc., FEng.
Prorektorka:
doc. Ing. Mgr. Jitka Janová, Ph.D.
Prorektor:
Prorektorka:
Kvestor:
 
 
Pracoviská
ZamestnanciOrgány
Kontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáProjekty
Publikácie
Brožúra publikáciíZáverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Učebne
Informácie o univerzite
Záverečné práceInformácie o univerzite

 
 

Lesnická a dřevařská fakulta
Dekanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:
http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:
Telefón:
+420 545 134 001
 
 
Dekan:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajomník: