Pracoviská


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska. Voľba projektov alebo publikácií celej univerzity alebo nejakej fakulty môže vzhľadom k rozsahu spracovávaných dát trvať veľmi dlho. Voľba tlače brožúry predmetov zostaví brožúru predmetov vo formáte PDF. Vďaka väčšiemu množstvu dát môže znovu dôjsť k určitej časovej odmlke.

Základný prehľad pracovísk          Stromový prehľad pracovísk

|
|LDF
|
PEF||FRRMS|

Provozně ekonomická fakulta
Dekanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefón:+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Dekan:
Tajomník:
Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
 
 
PracoviskáZamestnanciOrgányKontaktné oddelenie
Telefónny zoznam
Projekty
PracoviskáKontaktné oddelenieTelefónny zoznam
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Brožúra Katalóg predmetov
PublikácieBrožúra publikáciíPrehľad vypísaných tém

  

Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Dekanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefón:
+420 545 136 306
 
 
Dekan:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajomník: