PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|
|
LDF
|
PEF|
|
|
ICV

MENDELU
Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:info@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
  
Rektorka:
prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
Kvestor:
 
 

 
 

afAgronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:http://www.af.mendelu.cz/
E-mail:
agro@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:doc. Ing. Pavel Ryant, Ph.D.
Tajemnice:Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
  

Lesnická a dřevařská fakulta
Lesnická a dřevařská fakulta
Děkanát: Zemědělská 3, 61300 Brno

Web:http://www.ldf.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 134 001
 
 
Děkan:
prof. Dr. Ing. Libor Jankovský
Tajemník:
Ing. Petr Pernica
 
 

 
 

pefProvozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
info@pef.mendelu.cz
Telefon:
+420 545 132 701
Fax:
+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
 
 

 
 

Zahradnická fakulta
frrms
Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií
Děkanát: třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno

Web:http://www.frrms.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 136 306
 
 
Děkan:
Ing. Jiří Schneider, Ph.D.
Tajemník:
Ing. Martin Čada
 
 

 
 

icv