Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště. Volba projektů nebo publikací celé univerzity či nějaké fakulty může vzhledem k rozsahu zpracovávaných dat trvat velmi dlouho. Volba tisku brožury předmětů sestaví brožuru předmětů ve formátu PDF. Kvůli většímu množství dat může opět dojít k určité časové prodlevě.

Základní přehled pracovišť          Stromový přehled pracovišť

MENDELU|AF|||ZF
|
|

Mendelova univerzita v Brně
Rektorát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
E-mail:
Telefon:+420 545 131 111
Fax:
+420 545 211 128
 
 
Rektorka: prof. Ing. Danuše Nerudová, Ph.D.
Prorektor pro tvůrčí činnost:prof. RNDr. Vojtěch Adam, Ph.D.
Prorektor:
Prorektorka pro řízení kvality a lidských zdrojů:
Prorektor pro strategii, rozvoj a účelovou činnost:
Prorektorka pro internacionalizaci a vnější vztahy:
doc. Ing. Martina Lichovníková, Ph.D.
Kvestor:Ing. Libor Sádlík, DiS.
  
  

Agronomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno - budova C

Web:
E-mail:agro@mendelu.cz
Telefon:
+420 545 133 001
Fax:
+420 545 212 044
 
 
Děkan:
Tajemnice:Ing. Jacqueline Vochozková
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
ZaměstnanciTelefonní seznamProjekty
Publikace
Brožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
PublikaceBrožura publikacíZávěrečné práce

 
 

Provozně ekonomická fakulta
Děkanát: Zemědělská 1, 61300 Brno

Web:
http://www.pef.mendelu.cz
E-mail:
info@pef.mendelu.cz
Telefon:+420 545 132 701
Fax:+420 545 132 797
 
 
Děkan:
Tajemník:
Ing. Jaroslav Pakosta, LLM
 
 
Pracoviště
Zaměstnanci
Orgány
Kontaktní oddělení
Telefonní seznam
Projekty
OrgányProjekty
PublikaceBrožura publikací
Závěrečné práce
Přehled vypsaných témat
Brožura Katalog předmětů
Přehled vypsaných tématBrožura Katalog předmětů

  

Institut celoživotního vzdělávání
Adresa: Zemědělská 5, 61300 Brno

Web:http://www.icv.mendelu.cz
E-mail:
Telefon:
+420 545 135 006
 
 
Ředitel:
Tajemník: