PracovištěHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Zkratka
Název
PracovištěZaměstnanciOrgány
Projekty
PublikaceBrožura publikací
REK
Rektorát
seznam zaměstnanců
 
seznam publikací
CP
Celoškolská pracoviště
seznam zaměstnanců seznam projektůseznam publikacítisk
SKMSpráva kolejí a menzseznam pracovišťseznam zaměstnanců
 
  
 
ŠZP
Školní zemědělský podnik Žabčice
   
ŠLP
Školní lesní podnik Masarykův les Křtinyseznam pracovišťseznam zaměstnancůseznam publikacítisk