Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

Zkratka
Název
PracovištěZaměstnanci
Orgány
Projekty
PublikaceBrožura publikací
REK
Rektorát
 
CP
Celoškolská pracoviště
 
SKM
Správa kolejí a menz
 
 
 
 
ŠZP
Školní zemědělský podnik Žabčice
 
  
ŠLPŠkolní lesní podnik Masarykův les Křtiny