Pracoviště


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

ZkratkaNázevPracovištěZaměstnanciOrgányProjektyPublikaceBrožura publikací
REKRektorát 
CPCeloškolská pracoviště 
SKMSpráva kolejí a menz    
ŠZPŠkolní zemědělský podnik Žabčice   
ŠLPŠkolní lesní podnik Masarykův les Křtiny