Pracoviště - Ústav aplikované a krajinné ekologie


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

215     Ústav aplikované a krajinné ekologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/215
Telefon: +420 545 132 492
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Sekretariát: Bc. Jana Pokorná