Pracoviská - Ústav aplikované a krajinné ekologie


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

215     Ústav aplikované a krajinné ekologie
Zemědělská 1, 61300 Brno - Budova Q
Web: http://af.mendelu.cz/215
Telefón: +420 545 132 492Fax: -- neuvedené --E-mail: pokornaj@mendelu.cz
Vedúci: prof. Dr. Ing. Milada Šťastná
Sekretariát: Bc. Jana Pokorná
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém