Pracoviště - Odbor pro podporu tvůrčí činnostiHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

953     Odbor pro podporu tvůrčí činnosti
Zemědělská 1, 61300 Brno
Telefon: +420 545 135 196Fax: -- neuveden --E-mail: projekty@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --