Pracoviská - CEITEC MENDELU


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

271     CEITEC MENDELU
Zemědělská 1, 61300 Brno (Černá Pole) - samostatné pracoviště na AF MENDELU
Web: http://ceitec.af.mendelu.cz/cz
Telefón: +420 545 133 344, +420 545 133 382
Fax: -- neuvedené --
E-mail: ceitec.af@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Telefónny zoznam
Projekty
PublikácieBrožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
Telefónny zoznamProjektyBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém