Pracoviská - Ústav plánovania krajiny


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

563     Ústav plánovania krajiny
Valtická 337, 69144 Lednice
Web: http://www.zf.mendelu.cz/
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: kucera@zf.mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --