Pracoviská - Oddělení kvality a rizik


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

925     Oddělení kvality a rizik
Zemědělská 1, 61300 Brno
Web: http://www.okrit.mendelu.cz
Telefón: +420 545 135 224
Fax: -- neuvedené --E-mail: okrit@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Veronika Vejrostová
Sekretariát: -- neuvedené --