Pracoviště - Oddělení expertního inženýrstvíHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

714     Oddělení expertního inženýrství
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://www.icv.mendelu.cz/cz/institut/oddel_vysko_ustavu/expert
Telefon: +420 545 135 231Fax: -- neuveden --E-mail: expert.icv@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Martin Zach, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --