Pracoviská - Oddelenie expertného inžinierstva


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

714     Oddelenie expertného inžinierstva
Zemědělská 5, 61300 Brno
Web: http://www.icv.mendelu.cz/cz/institut/oddel_vysko_ustavu/expert
Telefón: +420 545 135 231Fax: -- neuvedené --E-mail: expert.icv@mendelu.cz
Vedúci: Ing. et Ing. Martin Cupal, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém