Pracoviská - Děkanát FRRMS


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefón: +420 545 136 306
Fax: -- neuvedené --
E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Vedúci: Ing. Lenka Šmidrová, Ing. Martin Čada
Sekretariát: -- neuvedené --