Pracoviská - Děkanát FRRMS


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 306
Fax: -- neuvedené --E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --