Pracoviště - Děkanát FRRMSHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Web: http://is.mendelu.cz/pracoviste/stud_odd.pl?fakulta=23
Telefon: +420 545 136 306
Fax: -- neuveden --
E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Lenka Šmidrová, Ing. Martin Čada
Sekretariát: -- neuveden --