Pracoviště - Děkanát FRRMS


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

391     Děkanát FRRMS
třída Generála Píky 2005/7, 61300 Brno
Telefon: +420 545 136 306
Fax: -- neuveden --
E-mail: dekanat.frrms@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuveden --