Pracoviště - Ústav regionálního rozvoje


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

316     Ústav regionálního rozvoje
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://urrvs.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 328
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: Mgr. Ondřej Konečný, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --