Pracoviská - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: -- neuvedené --
Fax: -- neuvedené --
E-mail: uepz.frrms@mendelu.cz
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznam
Projekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamProjektyPublikácie