Pracoviště - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojůHelp


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefon: -- neuveden --
Fax: -- neuveden --
E-mail: uepz.frrms@mendelu.cz
Vedoucí: Ing. Alice Kozumplíková, Ph.D.
Sekretariát: -- neuveden --
seznam zaměstnancůgarantované předmětyseznam publikací.podprojekty
Garantované předměty Telefonní seznam