Pracoviště - Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

315     Ústav environmentalistiky a přírodních zdrojů
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://uepz.frrms.mendelu.cz
Telefon: -- neuveden --Fax: -- neuveden --
Sekretariát: -- neuveden --