Pracoviská - Ústav teritoriálních studií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

314     Ústav teritoriálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Telefón: +420 545 136 401Fax: -- neuvedené --
Vedúci: doc. MVDr. Helena Modrá, Ph.D.
Sekretariát: -- neuvedené --
Zamestnanci
Garantované predmetyTelefónny zoznamProjekty
Publikácie
Brožúra publikácií
Záverečné práce
Prehľad vypísaných tém
ZamestnanciTelefónny zoznamPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém