Pracoviská - Ústav sociálních studií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 323
Fax: -- neuvedené --
Sekretariát: -- neuvedené --