Pracoviská - Ústav sociálních studií


Všetky zobrazené údaje o zamestnancoch spravuje personálny útvar (HR modul ekonomického systému SAP je pôvodcom týchto dát). Údaje o pracoviskách nastavujú systémoví integrátori príslušnej fakulty alebo pracoviska.

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Telefón: +420 545 136 323Fax: -- neuvedené --E-mail: usr.frrms@mendelu.cz
Vedúci: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Sekretariát: -- neuvedené --
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém
ZamestnanciGarantované predmetyTelefónny zoznamProjektyPublikácieBrožúra publikáciíZáverečné prácePrehľad vypísaných tém