Pracoviště - Ústav sociálních studií


Veškeré zobrazené údaje o zaměstnancích spravuje personální útvar (HR modul ekonomického systému SAP je původcem těchto dat). Údaje o pracovištích nastavují systémoví integrátoři příslušné fakulty nebo pracoviště.

312     Ústav sociálních studií
tř. Generála Píky 7, 61300 Brno
Web: http://usr.frrms.mendelu.cz
Telefon: +420 545 136 323
Fax: -- neuveden --
Vedoucí: doc. PhDr. Mgr. Josef Smolík, Ph.D., MBA, LLM
Sekretariát: -- neuveden --